Pågående projekt

2018-11-14
Vi tillskapar mer markyta för uppställning

2018-10-22
Ett nytt pågående projekt är att vi gör iordning mer mark vid Anoden, och har just avverkat skogen.

2018-10-01
Ombyggnad av fastigheten på Förrådsvägen 20

2017-07-10
2400 kvm tak som varit på parkeringshuset Parketten väntar på att återanvändas

© 2018 Umeå Logistikpark AB
Adress: Kontaktvägen 1 | 901 33 Umeå | Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.